صفحه اول دوشنبه  / 13 مهر 1394  / 05 اكتبر 2015  العربیه - اردو - English    
 درباره ما   
 پرسش و پاسخ   
 تماس با ما   
 جستجوي پيشرفته   
  آرشيو مقالات -> ايثار و شهادت
عنوان : تاريخ شفاهي؛ زبان راز سرزمين هاي مقدس
خلاصه : تاريخ شفاهي ايثار و شهادت ،يكي از جاذبه هاي اصلي سفر به سرزمين هاي دفاع مقدس است و بازديد از مناطق جنگي بعنوان مكا نهاي مقدس، زمينه تدوين و پرورش تاريخ شفاهي ايثار را بيشتر فراهم م يسازد. از اين رو در اين مطالعه به بررسي ارتباط ميان تاريخ شفاهي ايثار و شهادت و بازديد از مناطق جنگي كه در ادبيات بين المللي توريسم، از آن به عنوان گردشگريِ ميدانِ جن گياد مي شود مي پردازيم. گردشگري و جنگ در يك نگاه، دو مقوله غير قابل جمع به نظر مي رسند. با اين وجود گردشگري جنگ، علاقمندان خاص خود را دارد و بازار نسبتا بزرگي را در ميان مسافران بين المللي و داخلي در سراسر دنيا دارد. زمينه هاي سفر و علاقه به بازديد از مناطق جنگي بسيار متعدد است و در اين ميان تاريخ جنگ، روانشناسي و جامعه شناسي جنگ و ارزش هاي معنوي از رايج ترين دلايل طرفداران بازديد از مناطق جنگي در اين نوع سفر است. در اين مقاله با مروري بر ادبيات موضوع گردشگري جنگ و پديده شناسي موضوع، به طرح مساله ارتباط ميان تاريخ شفاهي ايثار و شهادت و گردشگري جنگ پرداخته مي شود تا با تجزيه و تحليل اين ارتباط، به گونه اي هدفمند از ظرفيت ها و فرصت هاي فراهم شده در جهت پربارتر كردن سفر به سرزمين هاي مقدس استفاده نمود. از اين رو بخش هاي مختلف اين مقاله، شامل بررسي نقش اقتصاد گردشگري در توسعه و بازسازي مكان هاي دفاع مقدس، از جمله ايجاد شغل و درآمد براي مردم محلي و هم چنين نقش گردشگري جنگ در حراست از ميراث دفاع مقدس و شكل گيري فرهنگ ايثار در ذهن بازديد كننده مي باشد. برنامه ريزي و سياس تگذاري گردشگري ايثار و شهادت از جمله بازاريابي و شناخت بازار هدف، امنيت سفر و مديريت ريسك، محتواي برنامه سفر و اجرا نيز مورد بحث و بررسي قرارم يگيرد، تا اين امر مقدس بعنوان سنتي پايدار در دسترس علاقمندان قرار گيرد. در پايان نتيجه گيري مي نمايد كه گردشگري دفاع مقدس همانند ساير سفرهاي زيارتي در صورت برنامه ريزي هدفمند، نقش مهم يدر تدوين تاريخ شفاهي فرهنگ ايثار و شهادت دارد.
عنوان : سخنان منتشر نشده حضرت آيت الله وحيد خراساني درباره شخصيت اميرالمومنين علي (ع)
خلاصه : (پايگاه بين المللي همكاري هاي خبري شيعه) نوشت: حضرت آيت الله العظمي وحيد خراساني در آستانه ماه مبارك رمضان در ديدار با اعضاي ستاد اقامه نماز خراسان رضوي و خواهران طرح هجرت استان لرستان در بيان عظمت ماه مبارك رمضان، تلاوت قرآن و عزاداري حضرت اميرالمومنين سخناني ايراد كردند كه به شرح زير است:
عنوان : اصول انساني و اخلاقي جنگ و جهاد در قرآن
خلاصه : اسلام دين رحمت و عطوفت است و مناديِ نوع دوستي. عدم تجاوز از حدود الهي و دعوت به اسلام و صلح طلبي، رعايت عهد و برخورد انساني با اسيران و... نمونه هايي از ماهيت دينِ مهر است. اما همه اينها نه نشانه سازش و تسليم كه آيتِ اقتدارند. صبر و صلح تا زمان عدم تعرض بيگانه است و اگر پاي تهديد و تعرض به به ميان آمد، تكليف مي شود جهاد و ناسازگاري. در بخش پيشين اين مقاله، اصول انساني و اخلاقي جنگ در قرآن كريم را مطرح كرديم. در حنگ با كفر ضرورت دعوت به اسلام از سر حكمت و اندرز و موعظه به حسنه و مناظره نيكو را به عنوان تكاليف مجاهدان مطرح كرديم. اما دشمن اگر به راه نيامد...
عنوان : خرمشهر، مقاومت و ثبت حماسه در تاريخ معاصر (5/9/1390)
خلاصه : حدود يك صد و پنجاه سال قبل ميرزا تقي خان اميركبير در مذاكرات چهار جانبه روس، انگليس، عثماني و ايران بعد از چهار سال گفتگو پيمان دوم ارزنه الروم را امضا كرد و به موجب آن در ازاي صرف نظر كردن از دعاوي ايران در مورد سليمانيه و واگذاري حاكميت كامل آن به عثماني، حاكميت ايران برخرمشهر را تثبيت كرد. هر چند امير كبير در اين مذاكرات چهره اي برجسته نشان داد، اما در واقع موافقت و رفع اختلافات دول به اصطلاح ميانجي يعني روس و انگليس، تعيين كننده سرنوشت مذاكرات بود، نه ضعف ها و توانايي هاي امير كبير و يا نماينده ي عثماني. از اين رو، ايران ناچار بود براي پرهيز از خسارت بيشتر، حاكميت سليمانيه را واگذار نمايد تا حاكميت بر خرمشهر را ابقا كند.
عنوان : فتح خرمشهر، سرآغاز مرحله ي جديدي در جنگ (25/8/90)
خلاصه : تنها چهل روز از پيروزي عمليات فتح المبين، عمليات بيت المقدس به منظور در هم شكستن قواي سازماندهي شده دشمن و آزاد سازي بخش عمده از اراضي اشغالي ـ در محدوده ي دو رودخانه: كارون و كرخه كور (نور)، هورالهويزه در جنوب اهوازـ و عمدتاً خرمشهر، با پيشروي به سمت بصره (تا تنومه واقع در شرق شط العرب)، آغاز شد و در نهايت با فتح خرمشهر به پايان رسيد
عنوان : گزيده اي از سيره هاي عملي شهيد محمد حسين فهميده (1/9/1390)
خلاصه : شهيد فهميده بسيار خوش برخورد و خنده رو بود و با همه با چهره اي باز وگشاده برخورد مي كرد . خيلي زود با افراد مي جوشيد وگرم وصميمي مي شد. نسبت به همه به خصوص در برابر بزرگترها مودب بود واحترام مي گذاشت.
عنوان : خرمشهر از از اشغال تا آزادي (30/8/1390)
خلاصه : ارتش رژيم عراق با اهداف از پيش تعيين شده سرانجام تهاجم سراسري خود را عليه ايران در تاريخ 31 شهريور 1359 از زمين، هوا و دريا آغاز نمود. استعداد نيروي زميني ارتش عراق در آغاز تجاوز بالغ بر 48 يگان بود كه شامل 12 لشگر مركب از 5 لشگر پياده، 5 لشگر زرهي، 2 لشگر مكانيزه و همچنين 15 تيپ مستقل شامل 10 تيپ پياده، يك تيپ زرهي، يك تيپ مكانيزه و 3 تيپ نيروهاي مخصوص، به اضافه تيپ 10 گارد جمهوري نيز نيروهاي گارد مرزي كه شامل 20 تيپ مرزي بوده است.
عنوان : علل و اهداف رژيم بعث عراق در تهاجم به كشور جمهوري اسلامي ايران (23/8/90)
خلاصه : در بررسي علل جنگ ، به علل نزديك و دور اشاره مي كنند. شايد بتوان گفت كه علل دور در برگيرنده ي استراتژي و علل نزديك ، تاكتيك را شامل مي شود. تجاوز عراق به مرزهاي كشور جمهوري اسلامي از هر دو مورد ذكر شده ، تبعيت مي كند.
عنوان : بررسي اثرات رواني و اجتماعي طرح حالت اشتغال بر روي جانبازان استان اردبيل (5/8/1390)
خلاصه : اجراي قانون حالت اشتغال در بنياد شهيد و امور ايثارگران، يك مرحله ي مهم از خدمات رساني بنياد به جانبازان مي باشد. با توجه به گستردگي مشمولين اين قانون، بررسي نتايج اين خدمات رساني در سلامت رواني و اجتماعي جانبازان و نگرش آن ها نسبت به اين طرح مي تواند اهميت خاصي داشته باشد. بنابراين، هدف عمده ي انجام اين پژوهش، بررسي نگرش جانبازان نسبت به طرح حالت اشتغال و اثرات رواني و اجتماعي آن بر روي جانبازان بوده است. اين مطالعه، به صورت پس رويدادي(علّي مقايسه اي) انجام شده است. آزمودني هاي اين پژوهش، 200نفر از جانبازان مشمول حالت اشتغال ساكن استان اردبيل و در سه گروه بودند(جانبازان حالت اشتغال تبصره ي 1، تبصره ي 6، و زير 25درصد) كه به روش طبقه اي متناسب انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها، از پرسش نامه ي SCL90؛ حمايت چندبعدي نئولينگ و اينفيلد و پرسش نامه ي نگرش سنجي محقق ساخته استفاده شد.
عنوان : بررسي كارآمدي پسيكودرام بر مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس جانبازان دچار اختلال اسكيزوفرني (4/8/1390)
خلاصه : نمونه ي آماري اين تحقيق، شامل 68نفر جانباز مرد مبتلا به اسكيزوفرني بستري در بخش هاي 1 تا 4 بيمارستان تخصصي روان پزشكي ايثار مي باشد كه براساس سن، جنس و نوع دسته ي دارويي با هم جور شدند. در اين تحقيق كه از نوع آزمايشي است، روش پسيكودرام، به عنوان متغير مستقل فعال، نوع اسكيزوفرني(تيپI و تيپII) به عنوان متغير مستقل خصيصه اي و مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است
عنوان : بررسي عوامل خانوادگي، آموزشي و اجتماعي مؤثر بر بهداشت روانيِ فرزندان شاهد و ايثارگر استان اردبيل(3/8/1390)
خلاصه : پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام پذيرفته و نوع تحقيق كاربردي است. جامعه ي آماري اين پژوهش، دانش آموزان شاهد و فرزندان جانبازان و آزادگان استان اردبيل بودند كه تعدادشان 1205نفر مي باشد كه 544نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقاتي متناسب به عنوان نمونه ي آماري انتخاب شده اند
عنوان : بررسي وضعيت فعاليت هاي ورزشي جانبازان و راه كارهاي جذب آن ها به ورزش در استان اردبيل(1/8/1390)
خلاصه : در اين تحقيق، فعاليت هاي ورزشي جانبازان به تفكيك نوع جانبازي در ابعاد مختلف، تعداد جلسات تمرين در طول هفته و نوع رشته ي ورزشي مورد علاقه ي جانبازان، مورد بحث قرار مي گيرد. هم چنين، شناخت مشكلات و تنگناهاي موجود در امر فعاليت ورزشي و نيز عوامل جذب آن ها، از ديگر اهداف اين مطالعه بوده است
عنوان : بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران از نحوه ي ارايه ي خدمات بهداشتي و درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران (30/7/1390)
خلاصه : هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد و ايثارگران از خدمات بهداشتي و درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل مي باشد. در اين پژوهش، از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده و جامعه ي آماري آن شامل كليه ي جانبازان، آزادگان و خانواده هاي شهداي استان اردبيل در سال 1386 (7هزار و 655نفر) مي باشد كه 378نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گيري «تصادفي طبقه اي» انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
عنوان : بررسي رابطه ي فعاليت اقتصادي و اجتماعي با سلامت رواني جانبازان (29/7/1390)
خلاصه : اين پژوهش، با هدف بررسي رابطه ي فعاليت اقتصادي و اجتماعي با سلامت رواني جانبازان اجرا شده است و روش تحقيق اين طرح، از نوع پيمايش و جامعه ي آماري آن، جانبازان بيش از 25درصد استان اردبيل(3063نفر) مي باشند كه از بين آنان، تعداد 507 نفر به روش طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز اين مطالعه، با استفاده از آزمون هاي سلامت رواني گلدبرگ و يك پرسش نامه ي محقق ساخته پيرامون وضعيت فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي جمع آوري گرديد. نتايج به دست آمده، نشان داد كه ميانگين شاخص كلي سلامت رواني جانبازان مورد مطالعه، 45/35 مي باشد.
عنوان : بررسي وضعيت طرح هاي خوداشتغالي فرزندان شاهد در استان اردبيل(27/7/1390)
خلاصه : يكي از موضوعات مهم در برنامه ريزي هاي اجتماعي اقتصادي، توجه به نيروي انساني به عنوان عناصر سازنده ي اجتماع شبكه اي است. در اين مطالعه، خوداشتغالي به عنوان راه حل مكمّلي در نظر گرفته شده است كه مي تواند موانع عمده ي بي كاري را برطرف سازد. درواقع، وضعيت خوداشتغالي به وضعيتي اشاره دارد كه در آن طرح هاي خوداشتغالي با موفقيت يا در نقطه ي مقابل با عدم موفقيت روبه رو شده اند.
عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي(26/7/1390)
خلاصه : هدف از اجراي اين تحقيق، بررسي و شناخت رابطه ي عوامل فردي، خانوادگي، اقتصادي، دانشگاهي، انگيزشي و نوع حمايت هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران با وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد، ايثار گر و آزاد مي باشد. تعيين تفاوت هاي پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان شاهد و ايثار گر با دانشجويان عادي نيز ازجمله اهداف ديگر اين پژوهش مي باشد.
عنوان : بررسي تأثير مشاوره ي قبل از ازدواج در رضايت مندي زناشويي فرزندان شاهد(24/7/1390)
خلاصه : هدف اصلي مطالعه ي حاضر، بررسي تأثير مشاوره ي قبل از ازدواج در رضايت مندي زناشويي فرزندان شاهد مي باشد. جامعه ي آماري اين تحقيق، كليه ي فرزنداني هستند كه از زمان اجراي طرح مشاوره ي قبل از ازدواج(1375)، تا پايان سال 1383 ازدواج كرده اند
عنوان : بررسي وضعيت سلسله مراتب نظام ارزشي در بين دانش آموزان و دانشجويان(21/7/1390)
خلاصه : بررسي وضعيت سلسله مراتب نظام ارزشي در بين دانش آموزان و دانشجويان شاهد و غيرشاهد استان اردبيل
عنوان : راه هاي حفظ و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده
خلاصه : دوران هشت ساله ي دفاع مقدس به فرموده ي مقام معظم رهبري «اوج افتخارات ملت ايران است». لذا براي حفظ و انتقال ارزش هاي دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده بايستي اين فرهنگ با جديت در برنامه ريزي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مدنظر قرار گيرد.
عنوان : آسيب شناسي دفاع مقدس /بازخواني عمليات ها با رويكرد آسيب شناسي
خلاصه : در حال حاضر يكي از بهترين روش هاي بازخواني عمليات ها، استفاده از تاريخ شفاهي است. در بازخواني عمليات ها، منبع تاريخ شفاهي همان افرادي هستند كه در آن حادثه حضور داشته و به حوادث و رويداد هاي جنگ و عمليات هاي خاص اشراف دارند.
 1  2  3  4  5  6  >  >>  
 
 عكس برگزيده
- صفحه اول - كلام شهدا - ويژه نامه ها - كودك و نوجوان - اشعار - داستان - تئاتر - سينما - آثار چند رسانه اي - بانك سوژه - كتابخانه - عكس و تصوير - مقالات - فيلم - صوت - آمار بازديدها - نقشه سايت
info@navideshahed.com