صفحه اول چهارشنبه  / 07 مرداد 1394  / 29 جولاي 2015  العربیه - اردو - English    
 درباره ما   
 پرسش و پاسخ   
 تماس با ما   
 جستجوي پيشرفته   
  آرشيو مقالات -> نقش زنان در دفاع مقدس
عنوان : زن در ادبيات داستاني دفاع مقدس
خلاصه : مقاله حاضر كوششي است در بررسي وتحليل چهره زن در ادبيات داستاني دفاع مقدس، به همين منظور ابتدا مختصري درباره جايگاه زن در ادبيات پايداري جهان وايران مطرح شده سپس بابررسي برخي از داستان هاي مربوط به دفاع مقدس شخصيت زن مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است. در ادبيات دفاع مقدس كه شرح احوال برون و درون انسان هايي است كه براي حفظ شرف و حيثيت و فضايل انساني در مقابل تجاوزگران به كرامت هاي انساني به پا خاسته اند زن نقش برجسته اي دارد. در مقاله، چهار وجه گوناگون از شخصيت زن در ادبيات دفاع مقدس مطرح شده است. آنچه در ادبيات دفاع مقدس چهره زن را از نظاير آن در ادبيات پايداري جهان متمايز مي كند پيروي او از حضرت زينب(س) در وقايع كربلاست. دراين راستا ايمان، ظلم ستيزي، ايثارگري وصبوري زن به نحو بسيار شايسته اي در ادبيات دفاع مقدس به نمايش گذاشته شده است. در بخش پاياني مقاله، سخن كوتاهي از آسيب شناسي ادبيات داستاني دفاع مقدس در پيوند باشخصيت زن به ميان آنده است كه عبارت است از نگاه اسطوره اي به زن وآسيب پذيري زن درجنگ
عنوان : خدمات بهداشتي، امدادي و درماني زنان در عرصه دفاع مقدس
خلاصه : در سي و يكم شهريورماه سال 1359 در شرايطي كه جمهوري اسلامي نوپاي، پس از گذشت نزديك به يك سال و اندي استقرار، سرآغاز حاكميت قانوني و نهادهاي انقلابي در اركان دولت اسلامي به حساب ميآمد، به ناگاه همسايه غربي براساس فرصتطلبي و خصلت دستنشاندگي خود بر آن شد كه مطامع و خواستههاي جاهطلبانه خود را از طريق جنگي ظالمانه و تجاوزي ناخواسته بر كشور ايران و مردم آن تحميل كند. ارتش عراق كه براساس محاسبات دقيق وضعيت و شرايط داخلي و بيروني جمهوري اسلامي فتح يك هفتهاي تهران را تعقيب مينمود، در روزها ينخست تجاوز بيآنكه با مانعي جدي در مرزها برخورد كند گستاخانه به قلمرو جمهوري اسلامي ايران هجوم آورد و همچنان به پيش ميراند، تا آنجا كه خود را در پشت اهواز و خرمشهر ديده و با مشاهده اين اوضاع به تداوم تجاوز راغبتر گرديده بود. از آن پس بود كه خلق حماسهها آغاز شد. حضور مردم در مقابل يورش متجاوزان از برگهاي زرين انقلاب است. زنان گرچه از حضور در صحنه و خط مقدم معاف بودند، ولي با شروع جنگ، اين شيردلان شهرهاي مرزي در جنوب و غرب كشور بودند كه در هجوم ناجوانمردانه خصم در كنار مردان خود قدم به قدم با بعثيها درگير شدند و در راه دفع شرارت دشمن از وطن، خانواده و جان خويش مايه نهادند.
عنوان : بررسي وضعيت رواني جانبازان زن در مقايسه با وضعيت رواني معلولين زن
خلاصه : تحقيقات نشان مي دهند كه جوان ترها، زنان، مجردها، جدا شده ها و طلاق گرفته ها ت مايل دارند كه استرس هاي زندگي را نسبت به گروه هاي ديگر با حساسيت بيشتري مورد ارزيابي قرار دهند. به دلائلي كه هنوز روشن نيست، درصد بيشتري از زنان دچار افسردگي مي شوند و نسبت زنان به مردان در كشورهاي صنعتي دو بر يك است (براون و هريس 1978) نظر به اينكه بانوان جانباز نقش بسيار مؤثري در ساختار خانواده و تربيت فرزندان خود دارند و با توجه به اينكه زنان بيشتر از مردان در معرض استرس قرار دارند و ممكن است به دليل جانبازي تغييري در وضعيت روانيش بوجود آيد و دچار ناراحتي هاي اعصاب و روان قرار گيرد و عوارض منفي آن گريبانگير فرزندان، شوهر، خانواده، اجتماع و ... گردد سؤالي كه مطرح است اين است كه زنان جانباز در چه مرحله اي از مشكلات روان شناختي قرار دارند و در جهت پيشگيري از بوجود آمدن عواقب بعدي چه راهكارهايي وجود دارد.
عنوان : تأثير عوامل معنوي در امنيت زنان ايثارگر
خلاصه : عوامل معنوي ؛ نخست تعدادي از عوامل معنوي را نام برده ، درباره ي برخي از آن ها توضيح مي دهيم. 1- تقوا و پرهيز از گناه 2- اخلاص 3- اخلاص 4- رازداري 5- تواضع 6- توكل 7- ذكر خدا 8- عزت نفس 9- سخاوت 10- اخلاق حسنه 1- تقوا و پرهيز از گناه : تقوا ، پرهيز از محرمات و حفظ و مراعات حدود و فرمان الهي ، از با ارزش ترين خصلت هاست كه به آدمي كرامت و بزرگي مي بخشد و او را نزد خداي متعال عزيز و گرامي مي دارد. (( ان اكرمكم عند الله اتقيكم )). بنابراين ، ميزان ارزش افراد به اندازه ي تقواي آنان بستگي دارد.
عنوان : ارزيابي كار شناسان امور اجتماعي درباره ضرورت و مسئوليت الگو بودن
خلاصه : انسان بر مبناي فطرت «كمال جوي » خود همواره در جست و جوي الگوهاي عيني در دسترس است. از اين رو هر كس را داراي «كمالات» ببيند مي كوشد كمالات او را در خود نيز بنا كند. اما آنچه مهم است اين است كه فرد چه چيزهايي را كمال و چه كسي را الگو مي داند. به يقين كسي كه رفتار شيطاني دارد اگر چه ممكن است براي افرادي به عنوان الگو قرار گيرد اما طبيعتا پيروان خود را به سوي همان رفتار قهقرايي مي برد. از سوي درگر «اسوه هاي حسنه اي» كه « حيات رباني» دارند مي توانند پيروان خود را به سوي كمال واقعي هدايت كنند.
عنوان : تلاش هاي سياسي اجتماعي حضرت زهرا و تأثير آن بر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
خلاصه : حضرت زهرا در همه زمينهها، حتي در شهادت خود براي همهي زنان و مردان مسلمان الگو ميباشد. اين مقاله درصدد است الگوپذيري زنان و مردان را از شهادت يگانه بانوي عالم در صحنههاي انقلاب و دفاع مقدس بررسي نمايد. به اين منظور ابتدا به طور خلاصه حضور حضرت فاطمه زهرا را در صحنه مبارزه و شهادت بررسي مينماييم و سپس الگوپذيري رزمندگان و بانوان را از ابعاد مختلف شهادت ايشان به طور جداگانه بيان ميكنيم. فصل اول حضرت فاطمه زهرا در ميدان جهاد و شهادت فاطمه زهرا همانگونه كه در ابعاد مختلف علمي،عبادي، پرورشي و ساير فضايل انساني و سجاياي اخلاقي پيشگام بود، در مسائل سياسي و در صحنه جنگ نيز يك انسان ممتاز و فعال به شمار ميآمد
عنوان : تأملي بر نقش زنان در مقاومت 34 روزه خرمشهر
خلاصه : بعد از ظهر سي و يكم شهريور ماه 1359 آنگاه كه سربازان عراقي، ميلههاي مرزي شلمچه را با هدف اشغال 3 روزه خوزستان پشت سر گذاشتند، تصرف سهل و بيدردسر خرمشهر را به عنوان اولين گام در دستور برنامههاي خود داشتند. شرايط سياسي حاكم بر منطقه و عدم انسجام نيروهاي مسلح ايران، متأثر از انقلاب نوپاي اسلامي، اشغال خرمشهر را براي آنان بسيار آسان جلوه ميداد. براي همين، نيرويي به استعداد تنها يك گردان مأمور اشغال خرمشهر شد. اما خرمشهر با دستهاي خالي و تنها با تكيه بر ارادههاي پولادين جمعي معدود، 34 روز مقاومت كرد و در پايان نه با يك گردان، بلكه با هجوم يك لشكر به اسارت درآمد. همين وقفه 34 روزه بود كه فرماندهان عراقي را در ادامه گامهاي بعدي دچار ترديد نمود.
عنوان : ايثارگران چه كساني هستند؟
خلاصه : تقديم به روح پر فتوح و ملكوتي معمار انقلاب كه به حق در عصر غيبت امام زمان (عج)درس ايثار و فداكاري و شجاعت را به همگان آموخت. خوشا كه خط عبور تور را ادامه دهيم شعاع چشم تو را تا خدا ادامه دهيم تو آن قصيده شيواي ناتمامي، كاش به شيوه اي كه شايد تو را ادامه دهيم رفتي و نام تو از زبانم نمي رود و انديشه تو از دل و جانم نمي رود از مشرب وصال خود اين جان تشنه را آبي بده كه دست به نانم نمي رود اماما روحت شاد و راهت پر رهرو باد ايثارگران چه كساني هستند اي دوست تو بگو با كدام قلم مي توان از ايثار نوشت و چگونه مي توان از ايثار سخن گفت جلوه ايثار تحلي انمان در رفتار و عمل انسان ايثارگر است كه براي رسيدن به كوي دوست با شعار الله اكبر به تطهير روح دل مي پردازد تا به مقام محمود دست مي يابد و مورد خطاب حضرت دوست قرار مي گيرد، كه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي (1)
عنوان : استفاده بهينه از توانمنديهاي بانوان ايثارگر و رفع موانع شايسته سالاري
خلاصه : اشاره: آنچه در پي مي آيد تأكيدي است بر نقش محوري بانوان خصوصاً آحاد ايثارگر و تحصيلكرده از اين قشر قويم و خداخواه در خانواده و اجتماع ، برابري ارتقائات ايماني و فتح قله هاي رفيع عبوديت ؛ «من عمل صالحاً من ذكر ٍاو انثي فهو مؤمن» (نحل ، 97) (هر كس اهل اعمال شايسته و خداپسندانه باشد ، چه مرد و چه زن ، در زمره ي ايمانيان به شمار مي رود).
عنوان : ادعاهاي فمينيستي و ظلم به زنان افغان و عراق
خلاصه : گرايش هاي فمينيستي در مقابل ديدگاه رايج در غرب ، كه غالباً بر ضد حقوق زنان بود ، فمينيست ها نوشته هايي از زنان درباره ي حقوق زنان يافته اند ، كه به قرن چهاردهم باز مي گردد. در قرن هيجدهم ، اروپا شاهد يكي از مهم ترين تحولات تاريخ خود بود ؛ در پي سلسله تحولاتي كه از سال 1789 تا 1799 در كشور فرانسه اتفاق افتاد و به «انقلاب كبير فرانسه» مشهور شد ، نظام سلطنت از ميان رفت و جمهوريت جاي آن را گرفت.
عنوان : بررسي آيات و احاديث نبوي و نقش آن در الگو دهي جهاد و شهادت براي بانوان
خلاصه : مقدمه: «جهادالمرأه حسن التبعل» «ان المرأه ريحانه و ليست بقهرمانه» متأسفانه به دليل هجوم فرهنگي دشمن به عقايد ديني مسلمانان و خصوصاً بانوان مسلمان، برخي از آنها نسبت به بعضي در احاديثي كه در مورد زن وجود دارد توجيه نشدهاند و گاهي آن را حمل بر ظلم و ستم ميكنند. و اين در حالي است كه وقتي معني حديث شرح داده ميشود مشاهده ميشود كه در همان احاديث از حقوق مضاعف زنان سخن رفته است. اگر با يك ديد اجمالي به موضوع بنگريم، متوجه تفاوتهاي بدني و روحي زيادي بين زن و مرد ميشويم و به ناصحيح بودن اين عقيده كه هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست، و اينكه حقوق آنان نيز بايد مشابه يكديگر باشد پي ميبريم و عدالت زماني برقرار ميشود كه حقوق و وظايف با در نظر گرفتن استعدادها و توانائيها تعريف شود. سير در احاديث نبوي و احكام شرعي نشان ميدهد كه اسلام زيباترين وجه عدالت را براي زن و مرد و نيكوترين تجليل را كه در همه ملل و مذاهب گوناگون بيسابقه و قطعاً بينظير است را در خصوص زنان بعمل آورده است. در اين مقاله كوتاه ابتدا به چند تفاوت اجرايي زن و مرد و سپس به تفاوت آن دو در خصوص جهاد پرداخته شده است.
عنوان : رسانه هاي گروهي و تبيين جايگاه زنان ايثارگر
خلاصه : امروز ، عصر رسانه ها و انفجار اطلاعات نام گرفته و كشورهاي غربي فرهنگ خود را بيش تر از اين طريق تبيين مي كنند. اما در ايران اسلامي مع الاسف توجه به زنان ايثارگر ، كم تر است و دليل اصلي آن نيز آشنا نبودن با اين مقوله است.
عنوان : نقش و فعاليت زنان در پروژه هاي نظامي در ايران باستان
خلاصه : زن در جامعه حماسي، در همه جا حضور دارد، شاعران حماسه آفرين در برابر زن حماسي سر فرود مي آوردند و از شهامت و وفاداري و ابداع و اختراعات وي به شگفت ميفتند، زن در جامعه حماسي علاوه بر خصوصيات و امتيازاتي كه خود دارد و امتيازاتي كه براي مرد قايل است، امتياز ديگري را نيز به خود مي دهد.
عنوان : نقش و مسئوليت زنان تحصيلكرده ايثارگر در تحكيم بنياد خانواده
خلاصه : انسان به عنوان گوهر اصلي نظام وجود ، همواره مهم ترين محور براي كليه ي مباحث بوده و در طول تاريخ ، گفتمان ها ، همايش ها ، و كتب بسياري را به تحليل و نقد و نظر در مورد شخصيت خويش اختصاص داده است. در اين ميان وجود و جنسيت مختلف و تغافل برخي تئوريسين ها نسبت به واقعيت هاي زيست شناختي و روان شناختي هر كدام از اين دو جنسيت ، خصوصاًزنان ، پيامدهاي منفي فراواني در پي داشته و باعث ايجاد چالش هاي عظيمي در استيفاي حقوق آنان گرديده است. بدون شك تا زماني كه شناختي صحيح از ماهيت حقيقي يك زن وجود نداشته باشد ، بحث از مباني فرهنگي ، حقوقي ، فردي و اجتماعي وي امري بس نابخردانه است. از اين منظر ، جنبش هاي گوناگوني در طول تاريخ ظهور نمودند ، تا بتوانند موفقيت هايي را در اين زمينه كسب نمايند. مهم ترين اين جنبش ها «نهضت زنان» يا «نهضت آزادي زنان» بود ، كه به جنبش فمينيست مشهور است
عنوان : بررسي تأثير آموزش آرامسازي پيشرونده عضلاني بر كيفيت زندگي همسران جانبازان
خلاصه : جنگ هشت ساله عراق عليه ايران كه با تحريك و حمايت همهجانبه كشورهاي استكباري بر كشور ما تحميل شد، علاوه بر عوارض و مشكلات جسمي و رواني بر رزمندگان، خانواده آنان را نيز در معرض خطر و مشكلات قرار داد. به نظر ميرسد پس از جنگ و برگشت رزمندگان به خانواده، به سبب استرسهاي ناشي از جنگ و اثرات مخرب آن بر روح و روان فرد، تأثير نامطلوب جنگ بر همسر فرد بيمار همچنان ادامه مييابد و سلامت جسمي و رواني آنان را تحت تأثير قرار داده است.
عنوان : حماسه عاشورا؛ نقطه عطف حضور زنان
خلاصه : آنچه اين حماسه بزرگ عاشورا را پس از گذشت سالها و قرنها همچنان زنده نگه داشته است، در كنار فداكاري و از خود گذشتگي مردان حاضر در آن روز، شهامت و مقاومت بينظير زناني است كه پرچم امامحسين(ع) را برافراشته نگه داشته و پيام او را منتقل كردند. زناني كه نه تنها همسران و فرزندان خود را به حمايت از امامحسين(ع) و جنگيدن در راه خدا ترغيب كردند بلكه پس از شهادت آنها،با صبوري و استقامت فوقالعاده خود رنج اسارت را به جان خريدند و به ذلت و خواري و تسليم تن ندادند. *** زنان عاشورايي زناني كه در كربلا حضور داشتند، هركدام با حماسههايي كه آفريدند، الگوي برجستهاي براي زنان در تمام طول تاريخ به جا گذاشتند.حماسههايي كه گذر زمان نه تنها از ارزش و اهميت آنها كم نكرده است بلكه روز به روز اين صبر و مقاومت و مجاهدت ارجمندتر و تحسينبرانگيزتر شده است
عنوان : زنان، جنگ و سيره نبي اعظم صلي الله عليه وآله
خلاصه : امروز مسئله آثار مخرب خشونت و بخصوص جنگهاي مسلحانه بر زنان و كودكان يكي از مباحث مهم حقوق بشري است. در بسياري از اسناد بينالمللي زنان به تأثيرات مضاعف خشونتها و جنگها بر زنان و كودكان سخن رفته است. اين بدان معناست كه گرچه همه انسانها از جنگها و مناقشات مسلحانه متضرر ميشوند ليكن زنان به دلايل مختلف دچار صدمات بيشتري مي شوند بدين معني كه علاوه بر لطماتي كه به خود آنان وارد ميآيد، حاميانشان را از دست داده و مسئوليت فرزندان نيز بر عهده آنان قرار مي گيرد لذا پس از جنگ و كشته شدن مردان ، زنان، يكه و تنها عهدهدار مسئوليتهاي فراوانتري ميشوند و بدليل حساسيت هاي روحي دچار آزارهاي عاطفي بيشتري شده و آثار مخرب زيست محيطي جنگها سلامت آنان و كودكانشان را به خطر مياندازد و اين در حالي است كه مسئوليت سلامت رواني و جسماني فرزندان هم به طور جدي متوجه آنهاست. فقر و كاستيهاي پس از جنگ نيز زنان بازمانده را با دهها مشكل مواجه ميسازد. گفتني است كه امروزه عناوين جديدي در ارتباط با زنان و جنگها پيدا شده است كه تاريخ بشريت سابقهاي از آنها را بخاطر ندارد. امروز تجاوز به عنف سازمان يافته به زنان يك استراتژي نظامي محسوب مي شود.
عنوان : زنان در حادثه كربلا
خلاصه : زناني كه در كربلا حضور داشتند: زناني كه از خيام حسيني به طرف دشمن بيرون آمدند و جنگيدند پيرامون زنان در حادثه كربلا در دو محور سخن ميتوان گفت: يكي آن كه آنان چند نفر و چه كساني بودند، ديگر آن كه چه نقشي داشتند. زناني كه در كربلا حضور داشتند، برخي از اولاد علي(ع) بودند و برخي جز آنان، چه از بني هاشم يا ديگران. زينب، ام كلثوم، فاطمه، صفيه، رقيه و ام هاني، از اولاد(ع) بودند، فاطمه و سكينه، دختران سيد الشهدا (ع) بودند، رباب، عاتكه، مادر محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقيل، فضه نوبيه، كنيز خاص امام حسين(ع) و مادر وهب بن عبد الله نيز از زنان حاضر در كربلا بودند (1)
عنوان : حضرت زينب (س) از ديدگاه زن امروز
خلاصه : طراحي آيات در مورد زن با رحمت و مغفرت قرين است تا بدين وسيله زن را به هوش آورده و او را وا دارد تا با گوش خود را براي شنيدن كلمات حق آماده سازد . حيات زن مانند همه انسان ها بسته به حيات اسلام و قرآن است و مجموعه طراحي شده از آيات الهي در مورد زن فضاي سالم انساني را براي فعاليت او ايجاد كرده و الگويي متعالي را براي او ترسيم مي كند بگونه اي كه اگر تمامي مردم قرآن را فراموش كنند زن بايد قويترين موانع و مذكر آن باشد . اسلام ديني پويا و بالنده است و از ابتداي ظهور مستضغفين را مورد توجه خود قرار داده و در جهت ايجاد تحولي در وضعيت آنان اقدام نموده است . در طول تاريخ زن يكي از اقشار مستضعف جوامع بوده است كه در اثر ظلم هاي بي رويه به استصعاف تن داده است .
عنوان : اصلاح نگرش مردم نسبت به جانبازان زن
خلاصه : جهت ايجاد هرگونه اصلاح در نگرشهاي اجتماع در اين زمينه بايد موضوع را در مقوله كلي كم تواني مورد بررسي قرار داد و چنانچه تغييري مدنظر است بايد به طور ريشه اي در اين مقوله دنبال كرد. تنها كم توانايي فيزيكي دچار عارضه كم تواني نيستند كه آنها را به وضعيت و حالت استيگما (Stigma- داغ زده گي و يا وصله ناجور بودن) سوق مي دهد بلكه كم تواني تجربه اي است كه هر كسي در مقطعي و يا مقاطعي از زندگي خود ممكن است آن را داشته باشد.
 1  2  3  >  >>  
 
 عكس برگزيده
- صفحه اول - كلام شهدا - ويژه نامه ها - كودك و نوجوان - اشعار - داستان - تئاتر - سينما - آثار چند رسانه اي - بانك سوژه - كتابخانه - عكس و تصوير - مقالات - فيلم - صوت - آمار بازديدها - نقشه سايت
info@navideshahed.com