نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

مهدي مشايخي، شخص علاقه مندي است که در سال هاي 1352 - 3 قصد داشته است تا با علماي بزرگ - همچون شهيد مطهري و علامه طباطبايي - گفت وگو کند و در واکاوي شخصيت اين بزرگواران براي خود و مردم بکوشد.
۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴
كتاب "ققنوس فاتح" نوشته گلعلي بابايي با مشاركت نشر شاهد و انتشارات فاتحان، عرضه شده است. 20 روايت شفاهي از سرگذشت سردار شهيد محسن وزوايي در اين اثر گنجانده شده اند
۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۶
شمسی خسروی نویسنده حوزه دفاع مقدس که تاکنون بیش از 35 اثر با موضوع دفاع مقدس از او منتشر شده است، می‌گوید: نخستین‌بار با انتشار کتاب «روزنه» از نشر شاهد، پا در مسیر نویسندگی گذاشتم.
۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷